Poruchové služby:
+420 577 112 146
Aktuální informace: 

 
Komplexní služby v oblasti energetických zařízení a inženýrských sítí. Provozovaní, pohotovost, údržba a opravy elektroenergetických, tepelných, plynových, vodovodních, kanalizačních sítí a technologických zařízení jako např. kotelen, elektrických rozvoden, regulačních stanic plynu, čističek odpadních vod, úpravnen vody atd.

Nabízíme služby, které na Vašem zařízení zajistí trvale kvalitní, spolehlivou dodávku a distribuci elektřiny, tepla, plynu a vody až do místa spotřeby a odvádění odpadních vod.

Acrobat Reader    Acrobat Reader (prohlížeč PDF souborů)

Adobe® Reader® je zdarma dostupný program pro prohlížení a tisk dokumentů Adobe PDF na mnoha různých platformách.


AH-Energy, s.r.o., Louky 304, 763 02 Zlín
Poruchové služby nadřazených soustav - elektřina: E.ON - 800 22 55 77, ČEZ - 840 850 860, ZSE - 0800 111 567 , plyn: 1239, voda: 800 100 063