teplo AH-Energy teplo AH-Energy

Výroba a rozvod tepelné energie

Naše společnost je schopna zajistit dodávku tepla ve formě:

a zakládá si na spokojenosti a dlouhodobé spolupráci s odběrateli. Tohoto vztahu dosahujeme zejména:

Jsme přesvědčeni, že jsme schopni dosáhnout toho, aby naše společnost byla příkladem zajištění spolehlivé a ekonomicky efektivní dodávky tepla s minimálním dopadem na životní prostředí.

Výkony provozovaných zdrojů jsou od 0,2 MW do 5 MW. Jde o zdroje okrskové, zdroje domovní, které dodávají teplo a teplou užitkovou vodu soukromých objektů a zdroje průmyslových závodů.

Vzhledem ke zkušenostem s provozováním, rekonstrukcemi a výstavbou nových tepelných zařízení jsme Vám schopni nabídnout naše služby v oblasti:Čerpání dotace z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro období 2014–2020

Společnost čerpá dotaci z OPŽP v rámci projektu Snížení emisí spalovacího stacionárního zdroje tepla – Slavičín / Rekonstrukce kotelny a tepelných rozvodů s registračním číslem projektu CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_089/0007480.

Cílem projektu je náhrada stávající zdroje tepla spalující hnědé uhlí za zdroj tepla spalující zemní plyn. Zároveň s tímto dojde také ke změně teplonosné látky z páry na teplou vodu čímž bude dosaženou snížení ztrát tepla v rozvodech. Další snížení ztrát tepla bude dosaženo změnou regulace rozvodu tepla na jednotlivých objektech.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

AH-ENERGY, s.r.o.
 


IČO: 269 10 055
DIČ: CZ 269 10 055
schránka: 9jwj2gf

Zahradní 1312
763 02 Zlín - Malenovice


Zápis v obchodním rejstříku
KS Brno, oddíl C,
vložka 44789

Poruchová služba
 


576 771 846
604 204 039


© AH-ENERGY, s.r.o.   2024