teplo AH-Energy teplo AH-Energy

Výroba a rozvod tepelné energie

Naše společnost je schopna zajistit dodávku tepla ve formě:

a zakládá si na spokojenosti a dlouhodobé spolupráci s odběrateli. Tohoto vztahu dosahujeme zejména:

Jsme přesvědčeni, že jsme schopni dosáhnout toho, aby naše společnost byla příkladem zajištění spolehlivé a ekonomicky efektivní dodávky tepla s minimálním dopadem na životní prostředí.

Výkony provozovaných zdrojů jsou od 0,2 MW do 5 MW. Jde o zdroje okrskové, zdroje domovní, které dodávají teplo a teplou užitkovou vodu soukromých objektů a zdroje průmyslových závodů.

Vzhledem ke zkušenostem s provozováním, rekonstrukcemi a výstavbou nových tepelných zařízení jsme Vám schopni nabídnout naše služby v oblasti:

AH-ENERGY, s.r.o.
 


IČO: 269 10 055
DIČ: CZ 269 10 055

Zahradní 1312
763 02 Zlín - Malenovice


Zápis v obchodním rejstříku
KS Brno, oddíl C,
vložka 44789

Poruchová služba
 


576 771 846
604 204 039


© AH-ENERGY, s.r.o.   2021