AH-Energy AH-Energy

O společnosti

Společnost AH-ENERGY, s.r.o. se specializuje na provozování a údržbu energetických zařízení.

Spektrum činnosti zahrnuje komplexní služby v oblasti energetických zařízení a inženýrských sítí. Provozovaní, pohotovost, údržba a opravy elektroenergetických, tepelných, plynových, vodovodních, kanalizačních sítí a technologických zařízení jako např. kotelen, elektrických rozvoden, regulačních stanic plynu, čističek odpadních vod, úpraven vody atd. Nabízíme služby, které na Vašem zařízení zajistí trvale kvalitní, spolehlivou dodávku a distribuci elektřiny, tepla, plynu a vody až do místa spotřeby a odvádění odpadních vod.

Nabízíme Vám provozování, pohotovost, údržbu a opravy energetických zařízení:

Provozování

Oblast provozování představuje zajištění provozního stavu manipulačními úkony, lokalizaci poruch, dále přípravu pracoviště pro údržbu, opravy nebo výstavbu zařízení.

Pohotovost

Tato služba pro Vás znamená jistotu, že 24 hodin denně, 7 dní v týdnu budou naši pracovníci připraveni provést okamžitý zásah v případě mimořádných provozních a havarijních stavů.

Údržba

Jednotlivé prvky Vašeho zařízení podrobně zdokumentujeme a zařadíme do evidence v informačním systému. Naši odborníci na základě dlouhodobých zkušeností vypracovali tzv. „Řád preventivní údržby“ (dále jen ŘPÚ). Tento systém určuje lhůty a způsob provádění kontrol a údržby, činností nezbytných k udržení provozuschopnosti a bezpečnosti Vašeho zařízení. Úkony stanovené ŘPÚ budou provedeny s využitím moderních diagnostických metod.

Výstupem ŘPÚ jsou doporučení oprav, obnovy a rekonstrukce zařízení dle jeho stavu.

Opravy

V rámci opravy zařízení provedeme opravu či výměnu prvku poškozeného vlivem poruchy nebo na základě doporučení vyplývajícího z ŘPÚ. Rozsah příslušné opravy je s případným majitelem vždy předem konzultován s přihlédnutím k individuálním potřebám a finanční náročnosti.

Garance kvality služeb

Garantujeme Vám kvalitu odvedené práce pro všechny nabízené činnosti. Naší zárukou je vysoká kvalifikace pravidelně školených pracovníků, detailní znalost zařízení a problematik každodenní praxe a dlouhodobá zkušenost v oboru. Pro diagnostiku a údržbu zařízení uplatňujeme nejmodernější technologie.

Výhody našeho řešení:

Obchodní podmínky

Cena, platební a dodací podmínky budou upraveny individuálním smluvním vztahem dle rozsahu provozovaného, udržovaného a opravovaného zařízení. Rádi se přizpůsobíme Vašim požadavkům a nabídneme Vám kompletní produkt nebo jen vybrané činnosti.

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a uchazečů o zaměstnání.

AH-ENERGY, s.r.o.
 


IČO: 269 10 055
DIČ: CZ 269 10 055
schránka: 9jwj2gf

Zahradní 1312
763 02 Zlín - Malenovice


Zápis v obchodním rejstříku
KS Brno, oddíl C,
vložka 44789

Poruchová služba
 


576 771 846
604 204 039


© AH-ENERGY, s.r.o.   2024