AH-Energy AH-Energy

Zpracování osobních údajů

Naše společnost v souladu s platnou legislativou zpracovává údaje o svých zákaznících, dodavatelích a jiných partnerech, zaměstnancích a dalších osobách.

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme proto Zásady zpracování osobních údajů, abychom Vás informovali o tom, jak naše společnost Vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb.

Zásady zpracování osobních údajů jsme pro přehlednost rozdělili do několika základních oblastí podle toho, v jaké souvislosti s Vašimi osobními údaji přicházíme do kontaktu:

Pro případ Vaší potřeby uplatnit kterékoli z práv v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů (přístup k informacím, oprava, omezení zpracování, výmaz aj.) využijte, prosím, formuláře, které jsme pro vás připravili. Žádosti je možné nám doručit kterýmkoli z těchto způsobů:

Soubory ke stažení:

AH-ENERGY, s.r.o.
 


IČO: 269 10 055
DIČ: CZ 269 10 055

Zahradní 1312
763 02 Zlín - Malenovice


Zápis v obchodním rejstříku
KS Brno, oddíl C,
vložka 44789

Poruchová služba
 


576 771 846
604 204 039


© AH-ENERGY, s.r.o.   2022